Đăng bởi Để lại phản hồi

Bát Long Quy Nguyên Truyện

Yêu Thần Thế Giới!

Một thế giới rộng lớn vô biên!

Thế lực cường đại nơi đâu cũng có!

Yêu Thần Thế Giới xuất hiện một truyền thuyết! Thế gian này tồn tại tám miếng thần ngọc.

Tám miếng Thần Ngọc này còn được gọi là Bát Long Thần Ngọc!.

Tương truyền! Chỉ cần có thể nắm trong tay tám miếng Thần Ngọc liền có thể thống được Yêu Thần Thế Giới, siêu thoát thiên địa.

Mấy trăm vạn năm qua, vì tranh đoạt tám miếng Thần Ngọc, Yêu Thần Thế Giới tranh đấu loạn lạc không ngừng.

Tu luyện giả lầm than vô số.

Thế nhưng đến hiện tại vẫn là không có người nào có thể nắm được tám miếng Thần Ngọc trong tay.

Trần Vân Thanh vốn là một người bình thường tại Địa Cầu! Hắn đến thế giới này chỉ vì muốn trở thành cường giả, quay trở lại Địa Cầu làm những chuyện vẫn còn đang dang dở.

Nhưng số phận lại kéo hắn đi vào cuộc tranh đoạt Bát Long Thần Ngọc.

Cũng từ đây xảy ra nhiều chuyện mà hắn cũng không thể nào tưởng tượng ra được.

Cảnh giới: Yêu Giả – Yêu Sĩ – Yêu Sư – Yêu Tông – Yêu Vương – Yêu Hoàng – Yêu Tôn-Yêu Đế – Yêu Thánh – Yêu Thần.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *