Đăng bởi Để lại phản hồi

Chiến Lang Ở Rể

Chiến Lang Ở Rể

Lê Văn Vân từng là chiến thần người người kinh sợ, chỉ cần nghe đến tên anh thì đến trùm thế giới ngầm cũng phải rét lạnh, thế nhưng trong một lần gặp nạn vào ba năm trước anh dường như đã mất đi tất cả.Lần nữa hồi phục nhờ sự tận tình chăm sóc của người khác, anh liền trả ơn bằng cách chấp nhận chăm sóc con gái của ân nhân cả đời. Cặm cụi làm việc ba năm ròng, tất cả những gì anh nhận được là sự khinh bỉ và ghét bỏ từ cô gái ấy!Cho đến hôm nay, ngày ký ức anh trở lại, ngày Vương đã trở lại!

Đăng bởi Để lại phản hồi

Trọng Sinh Ấm Hôn: Tổng Giám Đốc Khẽ Cưng Chiều

Trọng Sinh Ấm Hôn: Tổng Giám Đốc Khẽ Cưng Chiều

Trọng Sinh Ấm Hôn: Tổng Giám Đốc Khẽ Cưng Chiều

Đăng bởi Để lại phản hồi

Trọng Sinh Thiên Kim Phúc Hắc: Cố Thiếu Xin Tự Trọng

Trọng Sinh Thiên Kim Phúc Hắc: Cố Thiếu Xin Tự Trọng

Trọng Sinh Thiên Kim Phúc Hắc: Cố Thiếu Xin Tự Trọng

Đăng bởi Để lại phản hồi

Sủng Thê Tận Xương: Ông Xã Thần Bí Có Chút Hư

Sủng Thê Tận Xương: Ông Xã Thần Bí Có Chút Hư

Sủng Thê Tận Xương: Ông Xã Thần Bí Có Chút Hư