Đăng bởi Để lại phản hồi

Thôn Thần Chí Tôn

Tác giả Độ Kiếp Tiểu Bạch – Thời kỳ thượng cổ, thần ma vô số, truyền thừa vô kể.

Bị phản bội, từ thiên kiêu vạn năm có một thành phế nhân người người dè bỉu, gặm nhấm uất hận hắn một lần nữa quật khởi.

Thôn phệ thần ma truyền thừa, lĩnh vạn thiên đạo pháp, thành tựu đệ nhất chí tôn!

Ngày hắn trở về, chính là ngày rung động vạn thiên thế giới!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *